GVIK 2019

Na ovogodišnjem skupu “Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji” u organizaciji “Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije”, Aqualine i naš principal STRATE održali su stručnu prezentaciju pod naslovom “Rekonstrukcija starih i projektiranje novih kanalizacijskih crpnih stanica”