Savjetovanje

Savjetovanje pri uvođenju novih tehnologija u infrastrukturnim projektima razvoja i rekonstrukcije proizvodnje pitke vode, vodoopskrbe, odvodnje, hidroenergetike, industrije. 

Prezentiranje novih tehnologija za komunalna društva, projektante, konzultante, Hrvatske vode, strukovna udruženja, izvođače radova, veletrgovce.