Konzultantska i tehnička podrška

Konzultantska i tehnička podrška investitorima, projektantima u izboru tehnologije, odabiru optimalnih rješenja, pripremi projektne dokumentacije, pripremi dokumentacije za aplikacije za EU fondove, savjetovanje pri realizaciji projekata, praćenje i održavanje proizvoda u upotrebi.